സഹായം Reading Problems? Click here


എ.എം.എൽ.പി എസ്.ക്ലാരി സൗത്ത്/അക്ഷരവൃക്ഷം/CORONA VIRUS

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
CORONA VIRUS

Corona is coming...
corona is knocking...
it's knocking at the door
Corona is spreading
all over the country
It's spreading all over the world
Like a huge and big monster
Dom! Dom!! Dom!
Let's stay at home
Safe at home
And break the chain together...
Let's BREAK THE CHAIN together
Let's survive together

HUDA POOZHITHARA
5.A എ.എം.എൽ.പി എസ്.ക്ലാരി സൗത്ത്
വേങ്ങര ഉപജില്ല
മലപ്പുറം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - lalkpza തീയ്യതി: 20/ 06/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത