സഹായം Reading Problems? Click here


എ.എം.എൽ.പി.എസ് പറമ്പിൽ/അക്ഷരവൃക്ഷം/പൂമ്പാറ്റ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
പൂമ്പാറ്റ

പൂമ്പാറ്റ
പൂമ്പാറ്റേ.... പൂമ്പാറ്റേ
എങ്ങോട്ടാണീ സഞ്ചാരം
പൂന്തോട്ടത്തിലെ പൂക്കളിലുള്ള
തേൻ കുടിക്കാൻ പോകുന്നോ
തേൻ കുടിച്ച് വരുമ്പോൾ നിന്നേ
കാണാൻ എന്തു രസം
എന്തൊരു ചന്തം എന്തൊരു ഭംഗി
ചേലേറുന്നൊരു നിൻ മേനി
പൂമ്പാറ്റേ...... പൂമ്പാറ്റേ....
എങ്ങോട്ടാണീ സഞ്ചാരം

മയൂഖ P. T
2.A എ.എം.എൽ.പി.എസ് പറമ്പിൽ
കുന്ദമംഗലം ഉപജില്ല
കോഴിക്കോട്
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Noufalelettil തീയ്യതി: 20/ 06/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത