സഹായം Reading Problems? Click here

മാതൃകാതാളും

എ.എം.എൽ.പി.എസ്. മൊറയൂർ കീഴ്‌മുറി/അക്ഷരവൃക്ഷം/കോവിഡ് 19

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
കോവിഡ് 19

കൊറോണ നാട് വാണീടും കാലം
മനുജരെല്ലാരും ഒന്നുപോലെ
ഹിന്ദുവും മുസൽമാനും ബുദ്ധനും പാർസിയും
ക്രിസ്ത്യാനിയും ജൈനനുമെല്ലാവരും
ഒരേയൊരു ഐസൊലേഷനിൽ
ഒരേയൊരു ഐസൊലേഷനിൽ
  ജാതിയില്ല വർഗ്ഗമില്ല വർണ്ണ
വിവേചനമില്ല
ആൾ ദൈവങ്ങളില്ല സിദ്ധന്മാരില്ല
ജാറങ്ങളില്ല കപടമുനിമാരുമില്ല
എല്ലാവരും ഒരേയൊരീശ്വരനിൽ എല്ലാവരും ഒരേയൊരീശ്വരനിൽ
കൊറോണ നാടുവാണീടും കാലം
 മനുജരെല്ലാരും ഒന്നുപോലെ

റജാബീഗം പി
3A റജാബീഗം പി എ എം എൽ പി സ്‍ക‍ൂൾ മൊറയ‍ൂർ കീഴ്‍മുറി,കൊണ്ടോട്ടി
കൊണ്ടോട്ടി ഉപജില്ല
മലപ്പുറം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sunirmaes തീയ്യതി: 20/ 06/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത