സഹായം Reading Problems? Click here


എ.എം.എൽ.പി.എസ്. അരിപ്ര മേൽമുറി /ക്ലബ്ബ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
ഹരിത കേരളത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും വാർഡ് മെമ്പറും ചേർന്നു സ്കൂൾ പരിസരം വൃത്തിയാക്കുന്നു .