സഹായം Reading Problems? Click here


എ.എം.എൽ.പി.എസ്.കൊടുമുണ്ട/അക്ഷരവൃക്ഷം/വീട്ടിലിരിക്കൂ സുരക്ഷിതരാകൂ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
വീട്ടിലിരിക്കൂ സുരക്ഷിതരാകൂ


വീട്ടിലിരിക്കൂ സുരക്ഷിതരായി
കൈകൾ ഇടയ്ക്കു കഴുകീടൂ
പാലിച്ചീടു സാമൂഹ്യഅകലം
കൊറോണയെ നമുക്ക്നേരിടാം
ചങ്ങലപൊട്ടിച്ചീടാം നമുക്ക്
രോഗം വരാതെ നോക്കീടാം
വീട്ടിലിരിക്കൂ സുരക്ഷിതരായി
കൈകൾ ഇടയ്ക്കു കഴുകീടൂ

 

മുഹമ്മദ് ഷിബിലി
3A എ.എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ കൊടുമുണ്ട
പട്ടാമ്പി ഉപജില്ല
പാലക്കാട്
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Padmakumar g തീയ്യതി: 20/ 06/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത