സഹായം Reading Problems? Click here


എ.എം.എൽ.പി.എസ്.കരിങ്ങനാട് സൗത്ത്/അക്ഷരവൃക്ഷം/പൂക്കൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
പൂക്കൾ


പൂക്കൾ
പൂക്കൾനല്ല പൂക്കൾ
ഭംഗിയുള്ള പൂക്കൾ
തേൻ നിറഞ്ഞ പൂക്കൾ
പല നിറത്തിൽ പൂക്കൾ
പല മണത്തിൽ പൂക്കൾ
പൂക്കൾ നല്ലപൂക്കൾ
ഭംഗിയുള്ള പൂക്കൾ

 

മർവ നസ്റിൻ
1 B എ.എം.എൽ.പി.എസ്.കരിങ്ങനാട് സൗത്ത്
പട്ടാമ്പി ഉപജില്ല
പാലക്കാട്
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Padmakumar g തീയ്യതി: 20/ 06/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത