സഹായം Reading Problems? Click here


എ.എം.എൽ.പി.എസ്.കരിങ്ങനാട് സൗത്ത്/അക്ഷരവൃക്ഷം/പുഴ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
പുഴ

നീ എന്തേ ഇങ്ങനെ മെലിഞ്ഞിരിക്കുന്നേ
കരഞ്ഞു കരഞ്ഞുനിൻ കണ്ണുനീർവറ്റിയ ല്ലോ
നിൻ ഹൃദയത്തിൽ സങ്കടം
കുമിഞ്ഞുകൂടി ഇരിക്കുകയാണോ
നിൻ കൂട്ടുകാരെല്ലാം
വിണ്ണിൽ നിന്നും മറഞ്ഞല്ലോ
നീ എന്തേ ഒന്നും മിണ്ടാത്തെ
നിശബ്ദത നന്നല്ല
നീ ഒഴുകണം
സമ്പന്നയും സന്തുഷ്ടയുമായ
പുതിയ കൂട്ടുകാരെ കണ്ടെത്തണം
കാറ്റിനോടും കിളികളോടും
പൂക്കളോടും മരങ്ങളോടും
കിന്നാരം ചൊല്ലണം
നീ ഒഴുകണം
നീയായി നിനക്കായി നിന്റെതായി

 

മുഹമ്മദ് സിനാൻ
3 A എ.എം.എൽ.പി.എസ്.കരിങ്ങനാട് സൗത്ത്
പട്ടാമ്പി ഉപജില്ല
പാലക്കാട്
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Padmakumar g തീയ്യതി: 20/ 06/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത