സഹായം Reading Problems? Click here


എ.എം.എച്ച്.എസ്. എസ്, തിരുമല/ഗണിത ക്ലബ്ബ്-17

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലുംഗണിത ക്ലബ്ബ് കൂടാറുണ്ടു 50 കുട്ടികൾ അംഗങ്ങളായുണ്ടു ഗണിതത്തെകുറിച്ചുള്ള അവബോധം നല്കി.