സഹായം Reading Problems? Click here


എൽ. എഫ്. സി. എച്ച്. എസ്സ്. ഇരിങ്ങാലക്കുട/അക്ഷരവൃക്ഷം/കരുതലോടെ കേരളം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
കരുതലോടെ കേരളം


ദൈവത്തിൻ നാടാകും കേരളം ഇന്ന്
പകർച്ചവ്യാധി തൻ ഭീതിയിൽ ഉഴലുകയാണ്
മാനവർ ചെയ്യുന്ന ക്രൂരതയിലിന്ന്
കോപം പൂണ്ടങ്ങ് നിൽപയായ്‌ പ്രകൃതിയും
പ്രകൃതി തൻ സന്താനങ്ങളാകും നമുക്കിന്ന്
പ്രകൃതി മാതാവ് തരുന്നൊരു ശിക്ഷയോ?
ഈ ഭയാനകമാം മഹാ വിപത്തിനെ
ചെറുക്കുവാനായ്‌ നാമൊന്നാകണമെപ്പോഴും
ഭാവിയിൽ വന്നിടുന്നൊരാ വിപത്തുക്കളൊക്കെയും
കരുത്തോടെ നേരിടുവാൻ വേണ്ടുന്നോരദ്ധ്യായം
തുറന്നിടൂമിന്നിതാ പ്രകൃതിയുമങ്ങനെ
പ്രിയമുള്ളോർക്കെങ്കിലുംവേണ്ടി നാം
നമ്മുടെ സ്വഭവനങ്ങളിൽനിന്നു _
മകലരുതെ നേരിടാം_
നേരുള്ളോരായിടണം
ധീരതയിൽ നാം പോരാടിടണം
  

രാജരാജേശ്വരി ടി എസ്
9 E എൽ. എഫ്. സി. എച്ച്. എസ്സ്. ഇരിങ്ങാലക്കുട
ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ഉപജില്ല
തൃശ്ശൂർ
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Subhashthrissur തീയ്യതി: 17/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത