സഹായം Reading Problems? Click here


എൽ. എം. എൽ. പി. എസ് പെരുമന/അക്ഷരവൃക്ഷം/NATURE

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
NATURE

The earth is my home

I promise to keep it

Healthy and beautiful

I will love the land and the air

The water and all loving creatures

Aswin Dev
3 L.M.S L.P.S. Perumana
കാട്ടാക്കട ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Kannankollam തീയ്യതി: 16/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത