സഹായം Reading Problems? Click here


എൽ. എം. എൽ. പി. എസ്സ് അരിവാരിക്കുഴി/അക്ഷരവൃക്ഷം/ലോക മഹാവ്യാധി

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ലോക മഹാവ്യാധി

ലോകമാകെ പടർന്നു പിടിച്ചൊരു
മഹാവ്യാധിയെ കണ്ടു ഞാൻ
ചൈനയിൽ നിന്നും പൊട്ടി മുളച്ചു
കൊറോണ വൈറസ് എന്നു വിളിച്ചു
ലോകരെല്ലാം ഭീതിയിലായ്
അനേക ജീവൻ ബലിയായ് തീർന്നു
നമ്മൾക്കാകും നമ്മൾക്കാകും
ഈ മഹാവ്യാധിയെ തുരത്തീടാൻ
കയ്യും മുഖവും കളുകീടേണം
മാസ്ക്കുകൾ ധരിച്ച് നടന്നീടേണം
വ്യക്തി ശുചിത്വം പാലിച്ചീടാം
ഒത്തുചേർന്ന് പോരാടീടാം
 

ആവണി എസ് എസ്
3 A എൽഎംഎൽപിഎസ് അരിവാരിക്കുഴി
കിളിമാനൂർ ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - sheebasunilraj തീയ്യതി: 24/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത