സഹായം Reading Problems? Click here


എൽ. എം. എൽ. പി. എസ്സ് അരിവാരിക്കുഴി/അക്ഷരവൃക്ഷം/മഹാമാരി

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാമാരി

 
മഹാമാരിയായ് പെരുമാരിയായ്
വന്ന കൊറോണയെ നേരിടാം
നമുക്കൊരുമിച്ച് നേരിടാം
നമുക്ക് കരുതലോടെ നേരിടാം
വീണ്ടുംഒരുമിക്കാനായ്
അകലം പാലിച്ചീടാം
 

ദിയ ഡി എ
1 A എൽഎംഎൽപിഎസ് അരിവാരിക്കുഴി
കിളിമാനൂർ ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - abhaykallar തീയ്യതി: 28/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത