സഹായം Reading Problems? Click here


എൽ. എം. എൽ. പി. എസ്സ് അരിവാരിക്കുഴി/അക്ഷരവൃക്ഷം/പരിസര ശുചിത്വം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
പരിസരശുചിത്വം

 

ഒരു ലോക ജനതയിതാ
രോഗമുക്തിക്കു പിടയുന്നു
ഊർജിതമില്ലാതെ വ‍ൃത്തിഹീനമാക്കും
പരിസരം രോഗം
നമ്മിലെത്തിക്കുമെന്നോർക്കുക
നേരിടുക ഒറ്റക്കെട്ടായി രോഗത്തെ
തുടച്ചു മാറ്റീടാംം ഏതൊരു വിപത്തും
ശ്രദ്ധയോടെ നീങ്ങുകയാണെങ്കിൽ
 

അനന്യ ജെ ആർ
4A എൽഎംഎൽപിഎസ് അരിവാരിക്കുഴി
കിളിമാനൂർ ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - abhaykallar തീയ്യതി: 28/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത