സഹായം Reading Problems? Click here


എൽ.എഫ്. എൽ. പി. എസ്. പെരിഞ്ചേരി/അക്ഷരവൃക്ഷം/സംഹാരവിത്ത്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
സംഹാരവിത്ത്‌

പാരിൽ പുതു വിത്തു നട്ടു
അതു വളർന്നു പന്തലിച്ചു
അതിൻ മലരിന് മരണത്തിൻ ഗന്ധം
അതിൻ മലരിന് ശോക നിറം
എൻ ലതകളെ കണ്ടു ഭയന്നു വിറച്ചു ലോകരെല്ലാവരും
എൻ മാദക സൗന്ദര്യത്തിൽ മയങ്ങി
മൃത്യു വരിച്ചു ഭുവനം പുൽകി
ഞാൻ വരുത്തുംവിനകളെ താഴിട്ടുപൂട്ടി
ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളും
എൻ പുതുനാമ്പിനെ പേരിട്ടു
വിളിച്ചു കോവിഡ് -19
നമുക്ക് ഒന്നിച്ചു മുന്നേറി
പിഴുതെറിയാം ഈ സംഹാരവിത്തിനെ

ഷാരോൺ റിനോയ്
4 എ എൽ.എഫ്. എൽ. പി. എസ്. പെരിഞ്ചേരി
ചേർപ്പ് ഉപജില്ല
തൃശ്ശൂർ
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sunirmaes തീയ്യതി: 15/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത