സഹായം Reading Problems? Click here


എൽ.എഫ്. എൽ. പി. എസ്. പെരിഞ്ചേരി/അക്ഷരവൃക്ഷം/കൊറോണ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
കൊറോണ

ലോകത്തെ നിശ്ചലമാക്കിയൊരു
അദൃശ്യമാം ശത്രുവിനെ നാം
തുടച്ചു നീക്കണം ഭൂവിൽ നിന്നും
ഭയമില്ലാതെ കരുതലോടെ നാം
ഒറ്റകെട്ടായി തകർത്തീടേണം നാം
 ലോകത്തെ വിഴുങ്ങാനെത്തിയ
മഹാമാരിയാം കൊറോണ വൈറസിനെ
ഒത്തുക്കൂടൽ ഒഴിവാക്കിടേണം നാം
അകലം പാലിച്ചിടേണം നാമെല്ലാം
കയ്യും മെയ്യും ശുചിയോടെ കരുതേണം
നമ്മുടെ ഭവനത്തിൽ സുരക്ഷിതരായിടേണം
നീക്കിടും നാം വിപത്തിനെ ഭൂവിൽ നിന്നും
പ്രാർത്ഥനയോടെ സ്നേഹത്തോടെ പൊരുതേണം
ഒരു നല്ല നാളെക്കായി ലോകത്തിനായി
രക്ഷക്കായി നീങ്ങാം നമുക്ക് ഒരുമയോടെ .


എബ്രിൻ സി എസ്
3 എ എൽ എഫ് എൽ പി എസ് പെരിഞ്ചേരി
ചേർപ്പ് ഉപജില്ല
തൃശ്ശൂർ
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sunirmaes തീയ്യതി: 15/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത