സഹായം Reading Problems? Click here


എൽ.എഫ്.ജി.എച്ച്.എസ്സ്,കാഞ്ഞിരമറ്റം/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
33083lklf.png
ലിറ്റിൽ കൈറ്റ് ബോർഡ്

ഉള്ളടക്കം

ക്ലബ്ബിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ

ഇൻഫോബോക്സ്

33083 - ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്
ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ് രജിസ്റ്റ്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
സ്കൂൾ കോഡ് 33083
യൂണിറ്റ് നമ്പർ LK/2019/33083
അധ്യയനവർഷം 2018-19
അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം 20
വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല കോട്ടയം
റവന്യൂ ജില്ല കോട്ടയം
ഉപജില്ല കൊഴുവനാൽ
ലീഡർ ആഷിക്ക്.ജി
ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ നേഹ ജെയ്‍മോൻ
കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 1 ട്രീസാ ജോസഫ്
കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 2 ഡെയ്സി അഗസ്റ്റ്യൻ
03/ 09/ 2019 ന് 33083lfhs
ഈ താളിൽ അവസാനമായി മാറ്റം വരുത്തി

ഡിജിറ്റൽ മാഗസ്സിൻ

ഡിജിറ്റൽ മാഗസ്സിൻ ആസൂത്രണപരിപാടിയോട്ബദ്ധപ്പെട്ട് ലിറ്റിൽ കൈറ്റ് അംഗങ്ങളുടെ പ്രത്യേകയോഗം ചേർന്നു.പത്രാധിപരേയും പത്രാധിപസമിതിയേയും മറ്റ് ചുമതലക്കാരെയും നിശ്ചയിച്ചു. കൈറ്റ് അംഗങ്ങളെ രണ്ട്പേരുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളായിതിരിച്ച് സൃഷ്ടികൾ ഓരോന്നും ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനേയും ഏൽപ്പിച്ചു.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പേഴ്സ്

 • സ്കൂൾ മാനേജർ - ഫാ.അബ്രാഹം ഏരിമറ്റം
 • പ്രധാനാദ്ധ്യപിക - സി .ലിസി ജോസ്
 • പി.റ്റി.എ പ്രസിഡന്റ് - ശ്രി.ജയ്‍മോൻ പുത്തൻപുര
 • വിദ്യാരംഗം ഭാരവാഹി - ശ്രിമതി. എൽസമ്മ
 • എസ്സ്.ഐ.റ്റി .സി - സി. ലിസാ
 • കൈറ്റ് മിസ്ട്രസ് - സി.ട്രീസാ ജോസഫ്
 • ചീഫ് എഡിറ്റർ -ശ്രീലക്ഷമി.വിശ്വനാദ്

എന്നിവരെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പേഴ്സ് ആയി തിരങ്ങെടുത്തു.

എഡിറ്റോറിയൽ ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ

 • മരിയ ബിജു
 • ജൂലിമാത്യു
 • രൂപാ ജോഷി
 • നേഹാ ജെയ്‍മോൻ
 • എമി ജിപ്‍സൻ
 • എബി റ്റോം
 • മേഹുൽ ജെയ്
 • യാദവ്.റ്റി.ജി
 • സഞ്ജിത്ത്.സന്തോഷ്
 • അഖിൽ ജിത്ത് . കുമാർ

ഘട്ടം ൧

കുട്ടികൾ തയ്യാറാക്കിയ കഥ, കവിത എന്നിവ വിദ്യാരംഗം സ്കൂൾതല ചുമതലയുള്ള ശ്രീമതി.എൽസമ്മയെ ഏൽപ്പിച്ചു. ടീച്ചർ തെറ്റുകൾ തിരുത്തി ലിറ്റിൽ കൈറ്റ് അംഗങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചു.

ഘട്ടം ൨

മാഗസ്സിനുവേണ്ടി കുട്ടികൾ സംഭാവനചെയ്ത കഥ, കവിത, ലേഖനം ഇവ കൈറ്റ് അംഗങ്ങൾക്ക് നൽകി. മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ് ആരംഭിച്ചു.

ഡിജിറ്റൽ പൂക്കളം

2019 പൂക്കളം
2019 പൂക്കളം
2019 പൂക്കളം

കൈറ്റിന്റെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ

തിയതി വരവ് ഇനം ചിലവ്!
10/06/2019 5000
25/06/2019 ID Card 880
02/07/2019 ബോർഡ് 2000
20/07/2019 expert class 250
20/07/2019 food 300

കൈറ്റ് മിസ്ട്രസ്സ്മാർക്കുുള്ള പരിശീലന പരിപാടികൾ

തിയതി കൈറ്റ് മിസ്ട്രസ് പരിശീലനം!
16/03/2019 സി.ട്രീസാ ജോസഫ്,സി.ലിസ കൈറ്റ് മിസ്ട്രസ്സ്മാർക്കു് ഡി.ആർ.സി.യിൽ
22/03/2019 സി.ട്രീസാ ജോസഫ്.സി.ലിസാ കൈറ്റ് മിസ്ട്രസ്സ്മാർക്കു് ഡി.ആർ.സി.യിൽ
12/06/2019 സി.ട്രീസാ ജോസഫ് 2019-20 ലെ ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് ന് നടത്തുന്ന ഏകദിന ക്യാമ്പിനുള്ള പരിശീലം
21,22/06/2019 സി.ട്രീസാ ജോസഫ് കൈറ്റ് മിസ്ട്രസ്സ്മാർക്കു് ഡി.ആർ.സി.യിൽ പരിശീലനം
31/08/2019 സി.ട്രീസാ ജോസഫ് കൈറ്റ് മിസ്ട്രസ്സ്മാർക്കു് ഭരണങ്ങാനം എസ്.എച്ച്.ൽ ഏകദിന പരിശീലനം

ലിറ്റിൽ കൈറ്റ് അംഗങ്ങൾക്കുള്ള പരിശീലന പരിപാടികൾ

തിയതി കൈറ്റ് മിസ്ട്രസ് പരിശീലനം പ്രവർത്തനം!
08/06/2019 സി.ട്രീസാ ജോസഫ്,സി.ലിസ ഐ.റ്റി ലാബ്,ഹൈട്ടക്ക് ക്ലാസ് ക്രമീകരണം
15/06/2019 സി.ട്രീസാ ജോസഫ്.സി.ലിസാ ഏകദിന ക്യാബ്-2019 ബാച്ച്
19/06/2019 സി.ട്രീസാ ജോസഫ്.സി.ലിസാ മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ് 2.1.1 - 2.1.3
26/06/2019 സി.ട്രീസാ ജോസഫ്.സി.ലിസാ മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ് 2.2.1 - 2.2.2
6/07/2019 സി.ട്രീസാ ജോസഫ്.സി.ലിസാ മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ് 2.3.1 - 2.3.5
10/07/2019 സി.ട്രീസാ ജോസഫ്.സി.ലിസാ മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ് 2.4.1 - 2.4.2
17/07/2019 സി.ട്രീസാ ജോസഫ്.സി.ലിസാ മലയാളം ടൈപ്പിങ്ങ് 2.5.1 - 2.5.3
24/07/2019 സി.ട്രീസാ ജോസഫ്.സി.ലിസാ സ്‍‍‍‍ക്രാച്ച് മൊഡ്യൂൺ 1 3.1.1 - 3.1.2
01/08/2019 സി.ട്രീസാ ജോസഫ്.സി.ലിസാ സ്‍‍‍‍ക്രാച്ച് മൊഡ്യൂൺ 2 3.2.1
07/08/2019 സി.ട്രീസാ ജോസഫ്.സി.ലിസാ സ്‍‍‍‍ക്രാച്ച് മൊഡ്യൂൺ 3 3.3.1

ലിറ്റിൽ കൈറ്റ് അംഗങ്ങൾക്കു് വിദഗ്ദരുടെ ക്ലാസ്

തിയതി വിദഗ്ദരുടെ പേര് പരിശീലനം!
20/07/2019 കുമാരി.ഷിജി തോമസ് അനിമേഷൻ സിനിമാ നിർമ്മാണം
..... ......... .............
....... .......... .......
വിദഗ്ദരുടെ ക്ലാസ്
വിദഗ്ദരുടെ ക്ലാസ്
അനിമേഷൻ സിനിമാനിർമ്മാണം

ലിറ്റിൽ കൈറ്റ് അംഗങ്ങൾക്കുള്ള അധികപരിശീലന പരിപാടികൾ

 • രാവിലെ 9 മണി മുതൽ 9.45 വരെ കൈറ്റ് അംഗങ്ങൾ പരിശീലനത്തിന് ലാബിൽ എത്തുന്നു. മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ് പരിശീലനം നടന്നുവരുന്നു.
 • എല്ലാദിവസവും 3.45മുതൽ 5 വരെ കൈറ്റ് അംഗങ്ങൾ പരിശീലനത്തിന് ലാബിൽ എത്തുന്നു

2019 ലെ സ്കൂൾ പി.റ്റി.എ പൊതുസമ്മേളനം

17/07/2019 ന് സ്കൂൾ പി.റ്റി.എ പൊതുയോഗം നടത്തപ്പെട്ടു.കൈറ്റ് അംഗങ്ങൾ ഫോട്ടോ എടുത്ത് സ്കൂൾവിക്കിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി

പി.റ്റി.എ ഉദ്ഘാടനം
സ്കൂൾ മാനേജർ
HM .
fULL A+കുട്ടികൾക്ക് നൽകിയ സമ്മാനം.
33083pta5.jpg
സ്കൂൾ ലീഡർ
ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് ഉത്ഘാടനം-സ്കൂൾ മാനേജർ
ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് ഉത്ഘാടനം
ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് ഉത്ഘാടനം
ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് ഏകദിന ക്യാമ്പ്
ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് ഏകദിന ക്യാമ്പ്
ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് ഏകദിന ക്യാമ്പ്

അംഗങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

 • 28/06/2019 ന് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്കുള്ള അഭിരുചി പരീക്ഷ നടത്തപ്പെട്ടു. 24കുട്ടികൾ പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുത്തു. 20 കുട്ടികൾ യോഗ്യതനേടി.
അഭിരുചീ പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കുട്ടികൾ

കാങ്ങിരമറ്റം ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ ഹൈസ്കൂളിൽ ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സിന്റെ പുതിയ യൂണിറ്റിനുള്ള അംഗീകാരം ലഭിച്ചു.

 • 23/1/2019 ന് അഭിരുചീ പരീക്ഷ നടത്തപ്പെട്ടു. ഇരുപത്തിആറു കുട്ടികൾ പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുത്തു.
 • ഇരുപതുകുട്ടികൾ യോഗ്യതനേടി.
 • 25/1/2019 ന് പേരുവിവരം നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
 • ലീഡർ-ആഷിക്ക് .ജി ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ - നേഹ.ജെയ്‍മോൻ എന്നിവരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു.
 • 26/06/2019 ന് സ്കൂൾ പ്രധാനഅദ്ധ്യപിക കുട്ടികൾക്ക് ID Card വിതരണം ചെയ്തു.


ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് അംഗങ്ങൾ
Hi-tech computer lab‍‍‍
ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് അംഗങ്ങൾക്ക് ID ലഭിച്ചു
ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് അംഗങ്ങൾക്ക് ID Card നൽകി
H.M ID Card നൽകി
H.M ID Card നൽകി
H.M ID Card നൽകി
H.M ID Card നൽകി
H.M ID Card നൽകി

ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് അംഗങ്ങൾ

ക്രമനമ്പർ അഡ്മിഷൻ നമ്പർ അംഗത്തിന്റെ പേര് ക്ലാസ് ഫോട്ടോ
1 7034 ALEX JOY 9A
Alex joy.png
2 7033 ASHIK G 9A
Ashik g.png
3 7013 EBBY TOM 9A
Ebby.png
4 7043 MEHUL JAY. 9A
Mehul.png
5 7041 EMY JIPSON 9A
Emy.png
6 7042 MARIA BIJU 9A
Maria raju.png
7 6861 NEHA JAIMON 9A
Neha.png
8 6844 JULIE MATHEW 9A
33083julie.jpg
9 7011 ROOPA JOSHY 9A
Roopa.png
10 6852 ATHIRA SAJI 9B
33083athira.jpg
11 6840 AJUMON BIJU 9B
Ajumon.png
12 6837 AKHILJITH KUMAR.M 9B
Akhiljith.png
13 6836 MELBIN BABY 9B
Melbin.png
14 7023 YADHAV T.G. 9B
Yadhav.png
15 6872 SANJITH SANTHOSH 9B
Parvathy s karikkottu.png
16 6868 ANJALI M A 9B
Sreelakshmi viswanadh.png
17 6851 ATHIRA PRASAD 9B
Athira prasad.png
18 6869 SONAMOL SUNIL 9B
Anjaly.png
19 6854 MINNU BINOY 9B
Minnu.png
20 7044 SREELASHMI VISWANADH 9B
Sreelakshmi viswanath.png

എന്നിവർക്ക് ക്ലബ്ബിൽ അംഗത്വം ലഭിച്ചു ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് ന് അംഗീകാരം ലഭിച്ചു തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കുട്ടികളുടെ വിവരം 04/02/2019 ന് lkms ൽ ചേർത്ത് confirm ചെയ്തു.

നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

 • 8-6-2019 ന് കൈറ്റ് അംഗങ്ങൾ ലാബ് ,ഹൈട്ടക്ക് ക്ലാസ് മുറികൾ വൃത്തിയാക്കി.ഈ വർഷത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചർച്ചചെയ്തു.
33083lf8.jpeg
 • കാങ്ങിരമറ്റം ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ ഹൈസ്കൂളിൽ ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സിന്റെ പുതിയ യൂണിറ്റിനുള്ള അംഗീകാരം ലഭിച്ചു. 23/1/2019 ന് കൈറ്റ് മിസ്ട്രസ് സി ട്രീസാ ജോസഫ്, സി.‍‍ഡെയ്സി അഗസ്റ്റ്യൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അഭിരുചീ പരീക്ഷ നടത്തപ്പെട്ടു. ഇരുപത്തിആറു കുട്ടികൾ പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുത്തു. ഇരുപതുകുട്ടികൾ യോഗ്യതനേടി. 25/1/2019 ന് പേരുവിവരം നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
 • 13/02/2019

ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ്‍ലെ കുട്ടികൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ് ക്രമീകരണത്തെ കുറിച്ച് ക്ലാസ് എടുത്തു. രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളായിതിരിച്ച് ലാമ്പ് വൃത്തിയാക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചു. സ്കൂൾ വിക്കിയിൽ എല്ലാദിവസവും പ്രവർത്തനങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താൻ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചു. അതിനായി മലയാളം ടൈപ്പിങ്ങ് പഠിപ്പിച്ചു.

കുട്ടികൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ് വൃത്തിയാക്കുന്നു.
മലയാളം ടൈപ്പിങ് പരിശീലനം

07/02/2019 സ്കൂൾ വാർഷികം

ഉത്ഘാടനം - ശ്രി.സണ്ണി പാമ്പാടി
33083lk4.jpg

ഗാലറി സ്കൂൾ വാർഷികം
സ്കൂൾ വാർഷികത്തിന് ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ്‍ലെ കുട്ടികൾ ദൃശ്യങ്ങൾ ക്യാമറായിൽ പകർത്തി.ക്യാമറായിൽ പകർത്തിയ ചിത്രങ്ങളെ ചെറുതാക്കി അപ്‍ലോഡ് ചെയ്തു.ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ്‍ലെ കുട്ടികൾ മൂന്നു ഗ്രൂപ്പുകളായി ഫോട്ടോ അപ്‍ലോഡ് ചെയ്തു.സ്കൂൾ വിക്കിയിലെ ഗാലറിയിൽ ഫോട്ടോ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കുട്ടികൾക്ക് പരിശീലനം നൽകി. കുട്ടികൾതന്നെ ഫോട്ടോ വിക്കിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി.

എബി റ്റോം
രൂപ ജോഷി
മേഹുൽ ജെയ്
നേഹാ ജെയ്‍മോൻ
റവ ഫാ.സെബാസ്റ്റ്യൻ വേത്താനത്ത്
സ്കൂൾ മാനേജർ റവ ഫാ.എബ്രാഹം ഏരിമറ്റത്തിൽ
സ്വാഗതം - ശ്രി.സിജു സെബാസ്റ്റ്യൻ
വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് - സി.ലിസി ജോസ്

നേഹാ ജെയ്‍മോൻ, മേഹുൽ ജെയ്, എബി റ്റോം , രൂപാ ജോഷി എന്നിവർ സ്കൂൾ വാർഷികത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ ,വീഡിയോ ഇവ ക്യാമറായിൽ പകർത്തി.

അംഗത്വം

വർഗ്ഗീകരണം

ഫോട്ടോ ‍ഗാലറി

ID Card വിതരണം

33083id9.jpeg
33083id10.jpeg
33083id11.jpeg
33083id12.jpeg
33083id13.jpeg
33083id14.jpeg
33083id15.jpeg
33083id16.jpeg
33083id17.jpeg
33083id18.jpeg
33083id19.jpeg
33083id20.jpeg
33083id21.jpeg
33083id8.jpeg
33083id2.jpeg
33083id3.jpeg