സഹായം Reading Problems? Click here


എൽ.എം.എസ്.എച്ച്.എസ് വട്ടപ്പാറ/അക്ഷരവൃക്ഷം/അമ്മയാം ഭൂമി

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
അമ്മയാം ഭൂമി

അമ്മയായ ഭൂമിയെ
നന്മയാകും ഭൂമിയെ
മക്കളായ ഞങ്ങളെ
കാത്തിടുന്ന ഭൂമിയെ
നന്മയിൽ ജയക്കൊടിയിൽ
ഉയർന്നു നിൽക്കും ഭൂമിയെ
തിന്മയാകും അന്ധതയിൽ
നിന്നു കാക്കും ഭൂമിയെ
രവീന്ദ്രനാഥടാഗോറിന്റെ
ഉയർന്നു നിൽക്കും ഭൂമിയെ
രാഷ്ട്രപിതാവാം മഹാത്മാവിന്റെ
ആമ്മയാകും ഭൂമിയെഞാൻ കണ്ട കാഴ്ച്ച
എന്നുമെന്നും നമ്മെ കാക്കും
ഭൂമിയായ ദൈവമേ
മക്കൾ ഞങ്ങൾ നിൻ വഴിയിൽ
വളർന്നിടുന്നു നിത്യവും

  

ഷിജിന
9 A L.M.S.H.S.S..വട്ടപ്പാറ.
നെടുമങ്ങാട് ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sheelukumards തീയ്യതി: 19/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത