സഹായം Reading Problems? Click here


എൽ.എം.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ് അമരവിള/അക്ഷരവൃക്ഷം/ജനാധിപത്യം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ജനാധിപത്യം

ജനാധിപത്യ സുഗന്ധമറിഞ്ഞുഞാൻ
കേരളം നാട്ടിലീ
ദൈവത്തിൻ സ്വന്തം നാട്ടിൽ
പ്രളയത്തിൽ കൊളുത്തിയ
സ്നേഹത്തിൻ തിരിനാളം
അണയാതെ ആളിപടരുന്നു
മഹാമാരി കോരിച്ചൊരിയുമ്പോഴും
കുടുംബത്തിനല്ല കുടുംബനാഥനാകുന്നു
മുഖ്യമന്ത്രി ഈ എന്റെ നാട്ടിൽ

തൻ കുഞ്ഞിനല്ല ഒരമ്മയായ്
മനോ ദുഃഖമേറി പരതുന്നു ആരോഗ്യമന്ത്രി
ഷൈലജ ടീച്ചർ
ഞങ്ങളിൻ ക്ഷേമത്തിനെന്നും
പഠിച്ചുവളരേണം എന്റെ മക്കൾ
പഴുതുകൾ തേടിടുന്നു
ഞങ്ങടെ രവീന്ദ്രൻ മാഷും
നിഷ്‌ക്കർഷയോടെ കർത്തവ്യ നിരതമായ്
ചുവട് വയ്ക്കുന്നുദ്യോഗവൃന്ദങ്ങളും

ഡോക്ടർ നമിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ
വിനീതമായ് നഴ്‌സുമാർ നിങ്ങൾ തൻ മുന്നിലും
നന്മയിൽ പ്രതീകങ്ങൾ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ
നിയമതാണ്ഡവം നടത്തുന്നു പോലീസ്
ഊണിലുറക്കമില്ലവർക്കല്ല നമുക്കുവേണ്ടി
പൊതിച്ചോറുകൾ കിറ്റുകളങ്ങനെ
കൈകോർക്കുന്നിവിടെ ജനങ്ങൾ
മതമൊന്ന് ജാതിയൊന്നിവിടെ എങ്ങും
ഊട്ടിയുറപ്പിച്ചതാണീ ജനാധിപത്യം
ദൈവത്തിൻ ദാനമീ ജനാധിപത്യം
ധന്യമാകട്ടെ നമ്മുടെ ജനാധിപത്യം ....

അക്ഷര എസ് ജെ
6 B എൽ എം എസ് എച്ച് എസ് എസ് അമരവിള
നെയ്യാറ്റിൻകര ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sheelukumards തീയ്യതി: 16/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത