സഹായം Reading Problems? Click here


എൽ.എം.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ് അമരവിള/അക്ഷരവൃക്ഷം/ഇരുട്ടെ നീ മായുകില്ലേ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഇരുട്ടെ നീ മായുകില്ലേ

കാർമേഘം പോലെ പടർന്നു കയറിയ
മാരിയെ നീ ഇന്നു മായുകില്ലേ
ലോക മനസ്സു തൻ ശാപക്കറകൾ നീ
ഏറ്റുവാങ്ങി അങ്ങു മറയുകില്ലേ


 നിന്റെ ഈ വ്യാപന തൽഫലമായി ഞങ്ങൾ
കൂട്ടിൽ ഒതുങ്ങി കഴിയുന്നിതാ
ശൂന്യമാം തെരുവീഥികൾ നഗരങ്ങൾ
നിശബ്ദമാം ഭീകര സ്വപ്നങ്ങളും


ബന്ധങ്ങൾ ഭേദിച്ച് പടരുന്ന നാഴികയിൽ
വൈദ്യമില്ലാതെ അലയുന്നിതാ
മാനവരാശിതൻ ശാപമായ് മാറിയ
മാരിയെ നീ എന്നു പെയ്തു തോരും .

അക്ഷ വി എ
7 E എൽ എം എസ് എച്ച് എസ് എസ് അമരവിള
നെയ്യാറ്റിൻകര ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sheelukumards തീയ്യതി: 16/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത