സഹായം Reading Problems? Click here


എൻ എൻ സ്മാരക യു പി സ്കൂൾ ആലക്കാട്/അക്ഷരവൃക്ഷം/ പ്രതിരോധം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
പ്രതിരോധം

ഒറ്റപ്പെടലല്ല മനുജരെ
രോഗത്തെചെറുക്കും കരുതലാ...
വീട്ടിലൊതുങ്ങുക സോദരേ നമ്മൾ
പിന്നെയാകാം ആഘോഷമൊക്കെയും
എതിർക്കുക നമ്മൾ ചെറുക്കുക നമ്മൾ
ഭീതിയല്ല പ്രതിരോധമാണാവശ്യം
അനാവശ്യ യാത്രകൾചെയ്യാതിരിക്കുവിൻ
വീട്ടിലിരിക്കു പ്രതിരോധമതാക്കൂ
വ്യക്തിശുചിത്വം ശീലിച്ചീടു
സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ചീടു

അനുരാഗ്.പി
7 ബി എൻ എൻ സ്മാരക യു പി സ്കൂൾ ആലക്കാട്
പയ്യന്നൂർ ഉപജില്ല
കണ്ണൂർ
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - MT_1227 തീയ്യതി: 15/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത