സഹായം Reading Problems? Click here


എൻ.എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ്. പാലോട്/ സ്വാതന്ത്ര ദിനം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്


ആഗസ്റ്റ് 15ന് സ്വാതന്ത്ര ദിന ത്തോടനുബന്ധിച്ച് പതാകയുയർത്തൽ റാലി എന്നിവ സംഘടിപ്പിച്ചു കുട്ടികൾക്ക് പായസവിതരണവും നടത്തി

സ്വാതന്ത്ര ദിനം