സഹായം Reading Problems? Click here


എൻ.എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ്. ചൊവ്വള്ളൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/The flying witches

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
The flying witches

Humans...........
The Supreme power of the world
Now we can feel
How mean we are!
The witches corona enters
as a power breaker ...........
She touches here and there
with her black icy cold hands...........
The whole world is shaking shivering, crying,
and begging for mercy.
I don't know...........
I don't know...........
Is it a curseof other creatures........... ?
Is it a balancing theory of The Almighty........... ?
Let's pray for the best
 

സബ് തി.ബി.ജെ
8A എൻ.എസ്സ്.എസ്സ്.ഹൈ സ്ക്കൂൾ ചൊവ്വള്ളൂർ
കാട്ടാക്കട ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത

 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sathish.ss തീയ്യതി: 19/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത