സഹായം Reading Problems? Click here


എസ് വി പി എം എച്ച് എസ് വടക്കുംതല/അക്ഷരവൃക്ഷം/ കേരളകാന്തി

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
കേരളകാന്തി      

       കേരളമെന്നുടെ നാടാണ്
        കേരനിറഞ്ഞൊരു നാടാണ്
        കഥകളി, നാടിന് അഭിമാനം
        മലയും, മലരും,മലയാളികളും
        ഒത്തൊരുമിക്കും നാടാണ്
        ഗജവീരന്മാർ ചന്ദം ചാർത്തും
        ശൂരതയാർന്നൊരു നാടാണ്
        ഓണപ്പുലരിയിൽ ഊഞ്ഞാലാടും
        കേളിനിറഞ്ഞൊരു നാടാണ്
        മാമുനിമാരുടെ മാനം കൊള്ളും
        മമത നിറഞ്ഞൊരു നാടാണ്
        ഇതിഹാസങ്ങൾ വാണു തുടങ്ങിയ
        കേരളമെന്നുടെ അഭിമാനം

ആലിയ.എസ്സ്
9 B എസ് വി പി എം എച്ച് എസ് വടക്കുംതല
ചവറ ഉപജില്ല
കൊല്ലം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Kannankollam തീയ്യതി: 19/ 06/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത