സഹായം Reading Problems? Click here


എസ് വി പി എം എച്ച് എസ് വടക്കുംതല/അക്ഷരവൃക്ഷം/STRENGTH

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
STRENGTH      

Mental and physical;
Emotional, run
Strength keeps you going
when you feel you can go once more
If you are wondering if you are strong
The answers is always yes
don’t under estimate
the silent strength
That you don’t even know you possess

ABHIRAMI
9 B എസ് വി പി എം എച്ച് എസ് വടക്കുംതല
ചവറ ഉപജില്ല
കൊല്ലം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Kannankollam തീയ്യതി: 19/ 06/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത