സഹായം Reading Problems? Click here


എസ് വി പി എം എച്ച് എസ് വടക്കുംതല/അക്ഷരവൃക്ഷം/NATURE IS EVERY WHERE

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
NATURE IS EVERY WHERE

Nature is every where
Nature is every where you go
Every thing that lives and grows is nature
Animals big and small
Nature is plants that grow so tall
Nature is beautiful in every way
wonderful, exciting
And needs our care
so listen learn and do your
part to keep nature beautiful
forever

JUBIN Y.T
9 B എസ് വി പി എം എച്ച് എസ് വടക്കുംതല
ചവറ ഉപജില്ല
കൊല്ലം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Kannankollam തീയ്യതി: 19/ 06/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത