സഹായം Reading Problems? Click here


എസ് എൻ വി ടി ടി ഐ കാക്കാഴം/അക്ഷരവൃക്ഷം/മഹാമാരിയുടെ നിശബ്ദലോകം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാമാരിയുടെ നിശബ്ദലോകം

ലോകമെങ്ങും നിശബ്ദമാക്കിടും
  കൊറോണയെന്ന മഹാമാരി
ഭയമല്ല വേണ്ടത്
ഭയമല്ല വേണ്ടത്
ജാഗ്രതമാത്രം നമുക്ക് മതി
കൈകൾ നന്നായി കഴുകിയും
മാസ്കുകൾ ധരിച്ചും
നമുക്ക് മുന്നേറാം
നമുക്ക് മുന്നേറാം
ഈ കൊറോണയെന്ന വിപത്തിനെ
നിപ്പയെ തുരത്തി നാം
പ്രളയത്തെ അതിജീവിച്ചുനാം
കോറോണയെ തുരത്തീടും
അതിജീവിക്കും നമ്മൾ
അതിജീവിക്കും നമ്മൾ
കേരളത്തിൻ മക്കളല്ലോ നമ്മൾ
 

മിസ്‌രിയ നവാസ്
3 എ എസ്. എൻ. വി. ടി. ടി. ഐ കാക്കാഴം
അമ്പലപ്പുഴ ഉപജില്ല
ആലപ്പുഴ
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sachingnair തീയ്യതി: 15/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത