സഹായം Reading Problems? Click here


എസ് എച്ച് എൽ പി എസ് രാമപുരം/അക്ഷരവൃക്ഷം/EARTH DAY

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
EARTH DAY

World earth day is an annual event celebrated on 22 nd April all over the world to demonstrate support for environmental protection. The theme for the earth day 2020 is ' Climate Action'. Earth day was first celebrated in 1970.

Earth is the only planet which supports life. So, it is very necessary and it is our responsibility to protect our mother earth. The importance of celebrating earth day is to provide support for environmental protection. It is our responsibility and duty to protect our mother earth. On this earth day, we shouldstand together to protect and save our earth for our sustainability and for the upcoming generations.

Ruban Shijo
4 എസ് എച്ച് എൽ പി സ്കൂൾ രാമപുരം
രാമപുരം ഉപജില്ല
കോട്ടയം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
ലേഖനം


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - jayasankarkb തീയ്യതി: 29/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - ലേഖനം