സഹായം Reading Problems? Click here


എസ്. ഡി. വി. എൽ. പി. എസ്. പേരാമംഗലം/അക്ഷരവൃക്ഷം/കോവിഡ് 19

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
കോവിഡ് 19

കോവിഡ് 19
മാനവവിപത്തിൻ വിത്തുകൾ പാകി
കോവിഡ് 19 വന്നു
വുഹാനിൻ ചേരികളിൽ നമ്മൾ
കൊറോണയാദ്യം കണ്ടു
വ്യാധികളിൽ മഹാവ്യാധികളായി കോവിഡ് 19 പടർന്നു
ആയിരവും പതിനായിരവും മരണസംഖ്യ കടന്നു
കൈകൾ കഴുകാം പലതവണ
രോഗം പടരൽ തടയാം
വീടുകൾ സ്വർഗ്ഗമാക്കാം ലോകം നമുക്ക് രക്ഷിക്കാം
നല്ലൊരു നാളേക്കായി നമുക്ക് ഒറ്റക്കെട്ടായ് പൊരുതാം
അകലാം നമുക്ക് അകലാം നമുക്ക്
നമ്മുടെ ലോകം കാത്തിടാൻ
അകലാം നമുക്ക് അകലാം നമുക്ക്
നാളേക്കായി അടുക്കാൻ

 


ഗൗരിനന്ദ
3 B ശ്രീ ദുർഗാവിലാസം എൽ പി സ്കൂൾ പേരാമംഗലം
തൃശ്ശൂർ വെസ്റ്റ് ഉപജില്ല
തൃശ്ശൂർ
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sunirmaes തീയ്യതി: 17/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത