സഹായം Reading Problems? Click here


എസ്. ഡി. വി. എൽ. പി. എസ്. പേരാമംഗലം/അക്ഷരവൃക്ഷം/കൊറോണ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
കൊറോണ

കോറോണ എന്നൊരു ആധി പടർന്നു
കൊറോണ എന്നൊരു വ്യാധി പടർന്നു
ലോകം മുഴുവൻ കൊറോണയായി
ആരും പുറത്തിറങ്ങാതായി
മനുഷ്യജീവിതം ദുരിതത്തിലായി
ഭക്ഷണം പോലും കിട്ടാതായി
കൊറോണ മൂലം ലോകത്തുള്ള
മനുഷ്യരെല്ലാം നശിച്ചിടുന്നു
ആധിയും വ്യാധിയും മാറുന്നൊരു കാലം
തിരിച്ചു വന്നിടുമോ വേഗം
പ്രാർത്ഥിക്കാം ഒരു മനസോടെ

 

ഗൗതം കൃഷ്ണ
3D ശ്രീ ദുർഗാവിലാസം എൽ പി സ്കൂൾ പേരാമംഗലം
തൃശ്ശൂർ വെസ്റ്റ് ഉപജില്ല
തൃശ്ശൂർ
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sunirmaes തീയ്യതി: 17/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത