സഹായം Reading Problems? Click here


എസ്. എൻ. ഡി. പി. എൽ. പി. എസ് പ്ലാംപഴിഞ്ഞി/അക്ഷരവൃക്ഷം/ഒരുമ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഒരുമ

ഒത്തു ചേർന്നു പൊരുതിടാം
തകർത്തിടാം മഹാമാരിയെ
ഒരുമയോടെ പ്രയത്നിക്കാം
രോഗമുക്തി നേടിടാം
ജനനിയാം പ്രകൃതിയെ
കാത്ത് നമുക്കു മുന്നേറാം
സ്വാർത്ഥ മോഹങ്ങൾ വെടിഞ്ഞ്
നന്മയിലേക്ക് പോയിടാം
 

അഭിഷേക്.ആർ.എ
4 A എസ്. എൻ. ഡി. പി. എൽ. പി. എസ് പ്ലാംപഴിഞ്ഞി
കാട്ടാക്കട ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sathish.ss തീയ്യതി: 16/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത