സഹായം Reading Problems? Click here


എസ്. എന്. എച്ച്എസ്. പെർള/അക്ഷരവൃക്ഷം/ The First Rain

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
The First Rain
 


The First Rain
I love the day when it is raining,
That makes my dream more bright and shining
The rain drops make me feel good,
The cool breeze slowly changes my mood
I want to fly high in the sky,
To take my dreams very high
The thunders make me slightly frighten,
The lightning turn the sky brighten
The birds chirping here and there,
The flowers blooming everywhere
I feel the beauty of the nature
As it was a perfect picture
But alas!The rain has stopped,
And my poem is paused
Now l'm waiting another rain,
To continue my poem once again...

Ritheeksha B
8 A എസ്. എന്. എച്ച്എസ്. പെർള
കുമ്പള ഉപജില്ല
കാസർഗോഡ്
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Vijayanrajapuram തീയ്യതി: 15/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത