സഹായം Reading Problems? Click here


എസ്.ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് കട്ടപ്പന/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്/2018-19 -ലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

MEMBERS OF GEORGIAN LITTLE KITES 2018- 2019.

No Ad.No. NAME
1. 11787 PRANAV P
2. 11796 SANTHWANA SALU
3. 11805 ROSHIN JOSEPH
4. 11837 SANJAY. A S
5. 11883 RONA SHAIS
6. 11884 ROMY SHAIS
7 11890 ANJALI BIJU
8 11906 ANJITH M AJI
9 11910 MALU VARGHESE
10 11923 MOLBIN BIJU
11 11949 ADITHYAN C.S
12 11956 TINUMOL DEVASSIA
13 12024 ANU THOMAS
14 12081 AJO K.J
15 12221 MIDHU PRADEEP
16 12225 EDWIN BAIJU
17 12322 JEENA ABRAHAM
18 12550 ABHIJITH T
19 12601 ALBART BIJU
20 12708 ABHIJITH M S
21 12709 AJIL VIJAY
22 12710 ASHISH SHIJO
23 12715 JOICE J VARGHESE
24 12721 SREEKUTTY JAIN
25 12724 ABHIRAM SIBI
26 12726 ARJUN DAS
27 12728 AMAL JOE JOSEPH
28 12745 DEON GEORGE
29 12763 VAISHNAV SHAJI
30 12764 ADITHYA PRASANNAN
31 12767 ASWATHY J
32 12770 VANEESHA MARIA MANOJ
33 12777 ANANDHU SOMAN
34 12781 ALEESHA DENNISON
35 12782 AMALA M BOSS
36 12783 ANNA MARY GEORGE
37 12787 RINCY MOL ABRAHAM
38. 12788 SANDHRA SUNNY
39 12792 NIMA MARIA BIJU
40 12826 JENISHA FRANCISഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ 2019

30020-dm.png