സഹായം Reading Problems? Click here

എസ്സ കെ വി ഗവൺമെന്റ് യു പി എസ്സ് പെരുന്തുരുത്ത്/ പരിസ്ഥിതി ക്ലബ്ബ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

കുട്ടികളെ പ്രകൃതിയുമായി അടുപ്പിക്കുക എന്നതാണ് പരിസ്ഥിതി ക്ലബിന്റെ ലക്‌ഷ്യം .പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം,പച്ചക്കറി തോട്ടനിർമാണം,മാലിന്യസംസ്കരണം,കമ്പോസ്റ്റ് നിർമാണം തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പരിസ്ഥിതി ക്ലബ് ഊന്നൽ നൽകുന്നു .