സഹായം Reading Problems? Click here


എസ്സ് എൻ യു പി എസ്സ് തേവലക്കാട്/അക്ഷരവൃക്ഷം/ എന്റെ അമ്മ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
എന്റെ അമ്മ


എന്നമ്മ പൊന്നമ്മ
എന്റെ ജീവനാണമ്മ (2)
മുത്തീട്ടും മുത്തങ്ങൾ എനിക്ക് ഇനിയും തരുമമ്മ
പാട്ടുപാടി ഉറക്കും എന്നമ്മ
കൂട്ടുകൂടി കളിക്കും എന്നമ്മ
വൈദ്യനായി രോഗം മാറ്റും
ദൈവമായി നല്ലതുചെയ്യും
 ചോറൂട്ടും എന്റെ കണ്ണിലുണ്ണി എന്നമ്മ.

 

വർഷ വി എസ്സ്
6 D എസ്. എൻ. യു. പി. എസ്. തേവലക്കാട്
കിളിമാനൂർ ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - sheebasunilraj തീയ്യതി: 17/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത