സഹായം Reading Problems? Click here


എസ്സ് എൻ. എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് ചിതറ/അക്ഷരവൃക്ഷം/കൊറോണ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
കൊറോണ

പെട്ടെന്നൊരുന്നാൾ വന്നവൻഭൂമിയിൽ
എലാറ്റിനെയും കീഴടക്കാൻ.............

പിറവിയെന്തന്നറിയാത്ത
പിശാചിനെ ലോകം വിളിച്ചു
'കൊറോണ'

ആദ്യമായി കൊണ്ടുപോയി ഒരുവനെ 'വന്നവൻ'
പിന്നെയും വന്നവൻ കൊണ്ടു പോയി പലരെയും...

ലോകത്തെ കീഴടക്കി... ഒടുവിലായി..
 ....വന്നവൻ

ഭൂമിയിൽ പിന്നങ്ങു നിലയുറച്ചു......

ഇന്നിതാ ലോകമൊരു സ്‍മശാനഭൂമിയായ്
ഇനിയുണ്ടാകുമോ വല്ലതും ബാക്കിയായ്....

ഇനിയാരുണ്ട് രക്ഷിക്കാൻ ഈരേഴുലകത്തെ
അന്ധനായിരിക്കുന്ന ഈശരനോ.....?
 

അശ്വതി ആ‍ർ
എസ്സ് എൻ. എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് ചിതറ
ചടയമംഗലം ഉപജില്ല
കൊല്ലം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sai K shanmugam തീയ്യതി: 19/ 06/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത