സഹായം Reading Problems? Click here


എസ്സ്.എച്ച്.മൗണ്ട് എച്ച്.എസ്സ് എസ്സ് നട്ടാശ്ശേരി./അക്ഷരവൃക്ഷം/BREATH

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
BREATH


She could barely breathe or see
All that she did was lying in the bed with a
heavy heart seeing the white alien flying from
her right to left.
She had her apprehension coming very now and then
She vigorously managed to take a very deep
heavy breath and that was it.
Suddenly ,all the chaos in the room was
confined to a very long mute sound.
She was queasy,timid and saw nothing but
darkness.
Last she saw the light and finally felt the
tranquilness.

 

ആദിഷ് പ്രദീപ്
10 എ  എസ്സ്.എച്ച്.മൗണ്ട് എച്ച്.എസ്സ് എസ്സ്
കോട്ടയം വെസ്റ്റ് ഉപജില്ല
കോട്ടയം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത സാങ്കേതിക പരിശോധന - Kavitharaj തീയ്യതി: 15/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത