സഹായം Reading Problems? Click here


എച്ച് എസ് പെങ്ങാമുക്ക്/അക്ഷരവൃക്ഷം/കൊറോണക്കാലം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
കൊറോണക്കാലം

കോവിഡ് നയന്റീൻ എന്നു
വിളിക്കും
കൊറോണവീരൻ വിലസും
കാലം
ലോകം മുഴുവൻ
വീ‍‍‍ടതിനുളളിൽ
അലസതയോ‍‍ടെ ഇരിക്കും
കാലം
‍ജീവൻപോലും പണയം വച്ച്
രോഗികളെ ശുശ്രുഷിച്ചീ‍‍‍ടും
ഡോക്ടർമാരും നേഴ്സുുമാരും
ഈശ്വരരൂപം എ‍‍‍ടുക്കും കാലം
സന്ധ്യാനാമം ചൊല്ലും നേരം
മുഖ്യൻ ടിവിയിൽ എത്തും
കാലം
പ്രവാസികളാകും
പ്രിയജനമെല്ലാം
നാടതി‍ൽ എത്താൻ
കൊതിക്കും കാലം
ഫൊണതിൽ തോണ്ടിയിരിക്കും
‍‍ഞങ്ങൾ
വായന പോലും ഓൺലൈൻ
ആക്കി
ട്വന്റി ട്വന്റി എന്നൊരു വർഷം
ഇന്നലെ വരെ കാണാത്തൊരു
കാലം

ശ്രീഷ്മ. പി.എസ്
8എ എച്ച്.എസ്.പെങ്ങാമുക്ക്
ചാവക്കാട് ഉപജില്ല
തൃശ്ശൂർ
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sunirmaes തീയ്യതി: 29/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത