സഹായം Reading Problems? Click here


എച്ച്. എസ്. എസ് ചളവറ/ഗ്രന്ഥശാല

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

സ്കൂളിന് പ്രത്യേക ഗ്രന്ഥശാലയുണ്ട് ലൈബ്രേറിയൻ മലയാളം അധ്യാപിക ശ്രീമതി രതീദേവി. എ. ഓരോ ക്ലാസിലും നിശ്ചിത എണ്ണം പുസ്തകങ്ങൾ നൽകുന്നു.വായനയിൽ താൽപര്യമുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ പുസ്തകങ്ങൾ നൽകുന്നു.