സഹായം Reading Problems? Click here


എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കൂത്താട്ടുകുളം/അക്ഷരവൃക്ഷം/ തളരില്ല ഞങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
തളരില്ല ഞങ്ങൾ
ഇനിയും തളരാത്ത ഭൂമിയിലെ,
കരുത്തുറ്റ  ജീവജാലങ്ങളായി വളരും ഞങ്ങൾ,
ഏതു പേമാരിയിലും മഹാമാരിയിലും 
പ്രതിരോധമാണ്  ഞങ്ങളുടെ ആയുധം
അറിവോ പരിചയമോ ഇല്ലാത്ത ഏതു മാരിയേയും,
പ്രതിരോധത്താൽ വിജയിക്കും ഞങ്ങൾ,
ഒന്നായോ രണ്ടായോ അല്ല
ഒറ്റക്കെട്ടായുള്ള യുദ്ധമാണ് ഞങ്ങളുടെ
ത്യാഗങ്ങളും  വേദനകളും നിറഞ്ഞ 
ഈ പ്രതിരോധത്തിനു ജീവനാണ് വില
കൃത്രിമരുചിപ്പലഹാരങ്ങളും    ഉറ്റവരുമായുള്ള വാസവും
ത്യജിച്ച ഓരോ പൗരൻമാരുമാണ് ഞങ്ങളുടെ പോരാളികൾ 
എവിടേക്കോ എന്തിനോ വേണ്ടി
ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ജീവിതങ്ങൾ   
ഒത്തൊരുമിച്ച് ഒന്നൊന്നിനുവേണ്ടി,
പ്രതിരോധം ആയുധമാക്കി മുന്നേറുന്നു
ഉറ്റവരുടെ ജീവനുവേണ്ടി ...................


ആര്യ സുരേന്ദ്രൻ
10 ഹയർ സെക്കന്ററി സ്ക്കൂൾ, കൂത്താട്ടുകുളം
കൂത്താട്ടുകുളം ഉപജില്ല
എറണാകുളം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Anilkb തീയ്യതി: 15/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത