സഹായം Reading Problems? Click here


എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കൂത്താട്ടുകുളം/അക്ഷരവൃക്ഷം/ കോവിഡിൻ കാവടിയാട്ടം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
കോവിഡിൻ കാവടിയാട്ടം
കോവിഡിൻ കാവടിയാട്ടം 
ഇതുനോവൽ കൊറോണതൻ കാലം
പത്തിൻപരീക്ഷയും മാറ്റി
ഇന്ന് പ്ലസ് ടൂ പരീക്ഷയും മാറ്റി
ലോക്കായി റോഡുകളെല്ലാം‍
ഇപ്പോൾ ഡൗണായി ടൗണുകളെല്ലാം
വീട്ടുകാരെല്ലാരും വീട്ടിൽ
ഒത്തുചേർന്നിരിക്കുന്നു ഭയത്താൽ
ജോലിക്കുപോവല്ലെയാരും.
സർക്കാരിൻ വാക്കുകൾ കേൾക്കൂ
കൈകഴുകാൻ മടിക്കൊല്ലേ
നിങ്ങൾ പാലിക്കൂ അകലം
നാടിന്റെ നന്മക്കായ് ശുചിത്വം
വായിക്കാനുള്ള സമയം ഇതു
ചിന്തിക്കാനുള്ള സമയം
സ്നേഹിക്കാനുള്ള സമയം
ഇതു സേവിക്കാൻ നല്ലതാം കാലം
ഓർമ്മിക്കൂ കൂട്ടരേ നിങ്ങൾ
എത്ര ക്ഷണികമീ ലോകവാസം.അഭിരാമി രാജു
8 ഹയർ സെക്കന്ററി സ്ക്കൂൾ, കൂത്താട്ടുകുളം
കൂത്താട്ടുകുളം ഉപജില്ല
എറണാകുളം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Anilkb തീയ്യതി: 19/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത