സഹായം Reading Problems? Click here


എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കൂത്താട്ടുകുളം/അക്ഷരവൃക്ഷം/ ഒന്നായി നിൽക്കാം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഒന്നായി നിൽക്കാം
 ഭൂമിയെ സംരക്ഷിക്കാം നമുക്കൊന്നായി
വ്യക്തിശുചിത്വം പാലിച്ചീടാം 
പൊരുതാം പകർച്ചവ്യാധികളോട് 
പൊരുതാം നാടിൻ നന്മക്കായി 
പ്ലാസ്‌റ്റിക്കാലും വിഷപ്പുകയാലും 
സർവവും മലിനപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു  
നമ്മൾ വരുത്തുന്നു നമ്മുടെ നാശം 
ശുചിത്വമില്ലായ്മ നമ്മുടെ നാശം 
മാലിന്യം ആരും വലിച്ചെറിയല്ലേ 
ഭൂമിയെ ആരും തകർക്കരുതേ 
ശുചിത്വം എന്നത് നമ്മുടെ കടമ 
അത് നിറവേറ്റാൻ ഒന്നായി നിൽക്കാം. എയ്ഞ്ചൽ അന്ന ബേബി
8 ഹയർ സെക്കന്ററി സ്ക്കൂൾ, കൂത്താട്ടുകുളം
കൂത്താട്ടുകുളം ഉപജില്ല
എറണാകുളം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Anilkb തീയ്യതി: 16/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത