സഹായം Reading Problems? Click here


എഎൽപിഎസ് ബല്ലാകടപ്പുറം/അക്ഷരവൃക്ഷം/ പരിസ്ഥിതി നമ്മുടെ അമ്മ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
പരിസ്ഥിതി നമ്മുടെ അമ്മ

പരിസ്ഥിതി നമ്മുടെ അമ്മ
പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷിക്കു........
മരങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കു
മരങ്ങൾ നമ്മുടെ കുട്ടുകാർ

ശബരിനാഥ്
1 A എഎൽപിഎസ് ബല്ലാകടപ്പുറം
ഹോസ്ദുർഗ്ഗ് ഉപജില്ല
കാസർഗോഡ്
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Vijayanrajapuram തീയ്യതി: 15/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത