സഹായം Reading Problems? Click here


എം ജി റ്റി എച്ച് എസ്സ് മുഖത്തല/അക്ഷരവൃക്ഷം/ശുചിത്വം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search


ശുചിത്വം

 
          
വീടും പരിസരവും ശുചിയാക്കേണം.
ശരീരവും വസ്ത്രവും വൃത്തിയാക്കേണം.
ഒത്തുചേരാം നമുക്കൊരുമിച്ചു നിൽക്കാം,
ശുചിത്വത്തിനായി ഏറെ ശ്രമിക്കാം.കൊതുകുകൾ മുട്ടയിടാതിരിക്കുവാൻ
മാലിന്യങ്ങളൊക്കെയും നശിപ്പിച്ചുകളയാം.
ഒത്തുചേരാം നമുക്കൊരുമിച്ചു നിൽക്കാം
ശുചിത്വത്തിനായി ഏറെ ശ്രമിക്കാം.നല്ല ഭക്ഷണം മാത്രം കഴിക്കാം.
പ്രതിരോധിക്കാം നമുക്കെല്ലാവിപത്തിനേം.
ഒത്തുചേരാം നമുക്കൊരുമിച്ചുനിൽക്കാം
ശുചിത്വത്തിനായി ഏറെ ശ്രമിക്കാം.
              
           
 
 

കീർത്തന.എ.എസ്
10.D എം ജി റ്റി എച്ച് എസ്സ് മുഖത്തല
ചാത്തന്നൂർ ഉപജില്ല
കൊല്ലം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sai K shanmugam തീയ്യതി: 19/ 06/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത