സഹായം Reading Problems? Click here


എം ജി റ്റി എച്ച് എസ്സ് മുഖത്തല/അക്ഷരവൃക്ഷം/രക്ഷ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
രക്ഷ


 മറന്നിടാം
      ഉൾഭയത്തെ,
എതിരിടാം
       കൊറോണയെ.
തകർത്തിടും
        കൊറോണയെ,
കോർത്തിടു
         മനോബലം.
ബലിഷ്ടമാം
          മനോബലം,
ചെറുത്തിടാം
           അസ്ത്രമായി.
തകർത്തിടു
            ഉൾഭയത്തെ,
ഓർത്തിടു
            ഭൂതകാലം

         
 
 

വിഷ്ണു എസ്
9 C എം ജി റ്റി എച്ച് എസ്സ് മുഖത്തല
ചാത്തന്നൂർ ഉപജില്ല
കൊല്ലം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Kannankollam തീയ്യതി: 19/ 06/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത