സഹായം Reading Problems? Click here


എം ജി റ്റി എച്ച് എസ്സ് മുഖത്തല/അക്ഷരവൃക്ഷം/കരുതലായ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
കരുതലായ്

 കഴുകിടാം
        കൈകളെ,
കഴുകിടാം
         മനസിനെ.
മായ്ച്ചിടാം
         അണുക്കളെ,
മറികടക്കാൻ
           വ്യാധിയെ.
തുടങ്ങിടാം
            കരുതലായ്,
ശുചിത്വമാണ്
            ഉപശാന്തി.
വൃത്തിയാക്കു
            ചുറ്റുപാടും,
തുടച്ചു നീക്കാം
             വ്യാധിയെ.
ഒരേ മനം
            ഒരേ ബലം
തുടങ്ങിടാം
            നല്ല ശീലം.

 
 

വിഷ്ണു.എസ്
9 C എം ജി റ്റി എച്ച് എസ്സ് മുഖത്തല
ചാത്തന്നൂർ ഉപജില്ല
കൊല്ലം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sai K shanmugam തീയ്യതി: 19/ 06/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത