സഹായം Reading Problems? Click here


ഉപയോക്താവ്:Kavitharaj/ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന സ്കൂളുകളുടെ പട്ടിക

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

ഹൈസ്ക്കൂളുകൾ

സർക്കാർ വിദ്യാലയങ്ങൾ
39001 ഗവ. എച്ച്.എസ്സ് .എസ്സ് വെസ്റ്റ് കല്ലട
39004 ഗവ. എച്ച്.എസ്സ് .എസ്സ് ശാസ്താംകോട്ട
39005 ഗവ. എച്ച്.എസ്സ് .എസ്സ് ശൂരനാട്
39008 ഗവ. എച്ച്.എസ്സ് .എസ്സ് തേവന്നൂർ
39012 ഗവ. എച്ച്.എസ്സ് & വി.എച്ച്.എസ്സ് ഫോർ ബോയ്സ് കൊട്ടാരക്കര
39013 ഗവ. പി.വി.എച്ച്.എസ്സ് പെരുംകുളം
39014 ഗവ. എച്ച്.എസ്സ് .എസ്സ് സദാനന്ദപുരം
39018 ഗവ. എച്ച്.എസ്സ് & വി.എച്ച്.എസ്സ് ഫോർ ഗേൾസ് കൊട്ടാരക്കര
39021 ഗവ.വി.എച്ച്.എസ്സ് .എസ്സ് .മുട്ടറ
39023 ഗവ.വി.എച്ച്.എസ്സ് .എസ്സ് കുളക്കട
39027 ഗവ. എച്ച്.എസ്സ് .എസ്സ് .കുഴിമതിക്കാട്
39029 ഗവ. എച്ച്.എസ്സ് . പൂയപ്പള്ളി
39035 ഗവ. എച്ച്.എസ്സ് .എസ്സ് .പുത്തൂർ
39038 ഗവ. എച്ച്.എസ്സ് .എസ്സ് .പട്ടാഴി
39043 ഗവ. എച്ച്.എസ്സ് .എസ്സ് . വെട്ടിക്കവല
39046 ഗവ. എച്ച്.എസ്സ് .എസ്സ് .പോരുവഴി
39052 ഗവ. എച്ച്.എസ്സ് .എസ്സ് .വാക്കനാട്
39065 ജി.എച്ച്.എസ്. ചക്കുവരയ്ക്കൽ
39259 ജി.എച്ച്.എസ്. തലച്ചിറ
എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങൾ
ഡോ.സി.റ്റി.ഇ.എം.ആർ എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. ശാസ്താംകോട്ട
ജെ.എം.എച്ച്.എസ്സ് .ശാസ്താംകോട്ട
കെ.പി.എം.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. ചെറിയവെളിനല്ലൂർ
എച്ച്.എസ്സ്. അർക്കന്നൂർ
എ.ഇ.പി.എം.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ് ഇരുമ്പനങ്ങാട്
വി.എസ്സ്.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. എഴുകോൺ
എസ്സ്.എൻ.ജി.എസ്സ്.എച്ച്.എസ്സ് കടയ്ക്കോട്
സെന്റ്.മേരീസ്.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്,കിഴക്കേക്കര
സെന്റ്.ഗ്രിഗോറിയസ്.എച്ച്.എസ്സ്.കൊട്ടാരക്കര
എസ്സ്.കെ.വി.എച്ച്.എസ്സ് തൃക്കണ്ണമംഗൽ
കെ.ആർ‍‍‍.ജി.പി.എം.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. ഓടനാവട്ടം
വി.എം.എച്ച്.എസ്സ് അമ്പലപ്പുറം
ഡി.വി.എൻ.എസ്സ്.എസ്സ് എച്ച്.എസ്സ്. എസ്സ് പൂവറ്റൂർ
എച്ച്.എസ്സ്. കുഴിക്കലിടവക
എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങൾ
കെ.എസ്സ്.എം.എച്ച്.എസ്സ്. ഇടവട്ടം
റ്റി.ഇ.എം.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ് മൈലോട്
എസ്സ്.എം..എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. കൊട്ടറ
സെന്റ്. തോമസ്.എച്ച്.എസ്സ്.പുന്നക്കോട്
ഡി.വി.വിഎച്ച്.എസ്സ്. എസ്സ്.തലവൂർ
ഐ.ജി.എം.എച്ച്.എസ്സ്. മഞ്ഞക്കാല
എസ്സ്.വി.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ് താമരക്കുടി
കെ.എൻ.എൻ.എം വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. പവിത്രേശ്വരം
ഡി.വി.വിഎച്ച്.എസ്സ്. എസ്സ്. മൈലം
എം.റ്റി.ഡി.എം.എച്ച്.എസ്സ്, മാലൂർ
എം.റ്റി.എച്ച്.എസ്സ്,വാളകം
സെന്റ്.ജോൺസ്.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്,ഉമ്മന്നൂർ
ആർ.വി.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. വാളകം
എം.എ.എം.എച്ച്.എസ്സ്. ചെങ്ങമനാട്
എച്ച്.എസ്സ്. കോട്ടവട്ടം
വി.ജി.എസ്സ്.എസ്സ്.എ.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ് നെടിയവിള
എസ്സ്.വി.എം.എം.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ് വെണ്ടാർ
എസ്സ്.എം.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ് പതാരം
എം.റ്റി.ജി.എച്ച്.എസ്സ്,പുലമൺ
സെന്റ്.ജോർജ്ജ്.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്, ചൊവ്വള്ളൂർ
ഇ.വി.എച്ച്.എസ്സ്. നെടുവത്തൂർ
റ്റി.വി.റ്റി.എം.എച്ച്.എസ്സ്. വെളിയം
എം.റ്റി.എച്ച്.എസ്സ്, കുണ്ടറ
ജെ.ജെ.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. അമ്പലത്തുംഭാഗം
എച്ച്.എസ്സ്.കരുവാമല
കെ.ആർ‍‍‍.കെ.പി.എം.ബി.എച്ച്.എസ്സ്. കടമ്പനാട്
വിവേകാനന്ദ എച്ച്.എസ്സ്. ഫോർ ഗേൾസ് കടമ്പനാട്
എച്ച്.എസ്.മണ്ണടി
സി.എസ്.ഐ.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്സ്. ഫോർ ഡഫ് വാളകം
അൺ എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങൾ
ലിറ്റിൽഫ്ളവർഎച്ച് എസ് തൃപ്പിലഴികം
എസ്.ഡി.എ.എച്ച് എസ് കരിക്കം
ബിഷപ്പ് എം.എം.എച്ച് എസ് ശാസ്താംകോട്ട
സെന്റ് ജോൺസ് എച്ച് എസ് കാരുവേലിൽ

പ്രൈമറി സ്കൂളുകൾ കൊട്ടാരക്കര സബ് ജില്ല

code School മലയാളത്തിലെ പേര്
39227 L.P.S Annoor എൽ. പി. എസ്. അന്നൂർ
39228 S.V.M.L.P.S Areekkalbhagom എസ്. വി. എം. എൽ. പി. എസ്. അരീക്കൽഭാഗം
39229 M.T.S.S.L.P.S Chengamanadu എം. ടി. എസ്. എസ്. എൽ. പി. എസ്. ചെങ്ങമനാട്
39230 L.P.S Edavattom എൽ. പി. എസ്. ഇടവട്ടം
39231 L.P.S Karuvelil എൽ. പി. എസ്. കാരുവേലിൽ
39232 M.T.L.P.S Kizhakkekara എം. ടി. എൽ. പി. എസ്. കിഴക്കേക്കര
39233 St.Mary`s M.S.C L.P.S Kizhakkekara സെന്റ് മേരീസ് എം. എസ്.സി. എൽ. പി. എസ്. കിഴക്കേക്കര
39234 M.T.L.P.S Kolannoor എം. ടി. എൽ. പി. എസ്. കോളന്നൂർ
39235 M.T.S.S.L.P.S Kottavattom എം. ടി. എസ്. എസ്. എൽ. പി. എസ്. കോട്ടവട്ടം
39236 L.M.S L.P.S Maranadu എൽ. എം. എസ്. എൽ. പി. എസ്. മാറനാട്
39237 M.S.C L.P.S Neeleswaram എം. എസ്. സി. എൽ. പി. എസ്. നീലേശ്വരം
39238 L.M.S L.P.S Nellikkunnam എൽ. എം. എസ്. എൽ. പി. എസ്. നെല്ലിക്കുന്നം
39239 S.C.V.L.P.S Pavithreswaram എസ്. സി. വി. എൽ. പി. എസ്. പവിത്രേശ്വരം
39240 C.V.N.M.L.P.S Thrikkannamangal സി. വി. എൻ. എം. എൽ. പി. എസ്. തൃക്കണ്ണമംഗൽ
39241 L.M.S L.P.S Villoor എൽ. എം. എസ്. എൽ. പി. എസ്. വില്ലൂർ
39242 Vimalambika L.P.S Kottarakkara വിമലാംബിക എൽ. പി. എസ്. കൊട്ടാരക്കര
39201 Govt. L. P. S Avannoor ഗവ. എൽ. പി. എസ്. അവന്നൂർ
39202 Govt. L. P. S Cherupoika ഗവ എൽ. പി. എസ്. ചെറുപൊയ്ക
39203 Govt. L. P. S Ezhukone ഗവ എൽ. പി. എസ്. എഴുകോൺ
39204 Govt. L. P. S Irumpanangadu ഗവ എൽ. പി. എസ്. ഇരുമ്പനങ്ങാട്
39205 Govt. Co-op L. P. S Irumpanangadu ഗവ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് എൽ. പി. എസ്. ഇരുമ്പനങ്ങാട്
39206 Govt. L. P. S Kaithacode ഗവ എൽ. പി. എസ്. കൈതക്കോട്
39207 Govt. L. P. S Karikkal ഗവ എൽ. പി. എസ്. കാരിക്കൽ
39208 Govt. L. P. S Karickom ഗവ എൽ. പി. എസ്. കരിക്കം
39209 L.P.G.S Kizhakkemaranadu എൽ. പി. ജി. എസ്. കിഴക്കേമാറനാട്
39210 Govt. L. P. S Kokkadu ഗവ എൽ. പി. എസ്. കോക്കാട്
39211 Govt. L. P. S Thekkumpuram ഗവ എൽ. പി. എസ്. തെക്കുംപുറം
39212 Govt. L. P. S Kottavattom ഗവ എൽ. പി. എസ്. കോട്ടവട്ടം
39213 Govt. L. P. S Thevalappuram ഗവ എൽ. പി. എസ്. തേവലപ്പുറം
39214 L.P.G.S Thrikkannamangal എൽ. പി. ജി. എസ്. തൃക്കണ്ണമംഗൽ
39215 B.V.L.P.S Vallom ബി. വി. എൽ. പി. എസ്. വല്ലം
39216 S.K.V.L.P.S Kuzhikkalidavaka എസ്. കെ. വി. എൽ. പി. എസ്. കുഴിക്കലിടവക
39217 Govt. L. P. S Vettikkavala ഗവ. എൽ. പി. എസ്. വെട്ടിക്കവല
39218 Govt. W.L. P. S Airukuzhy ഗവ. ഡബ്ലു. എൽ. പി. എസ്. അയിരുകുഴി
39219 Govt. W.L. P. S Cherupoika ഗവ. ഡബ്ലു. എൽ. പി. എസ്. ചെറുപൊയ്ക
39220 Govt. W.L. P. S Chittacode ഗവ. ഡബ്ലു. എൽ. പി. എസ്. ചിറ്റാകോട്
39221 Govt. W.L. P. S Kamukinkottubhagom ഗവ. ഡബ്ലു. എൽ. പി. എസ്. കമുകിൻകോട്ട് ഭാഗം
39222 Govt. W.L. P. S East Maranadu ഗവ. ഡബ്ലു. എൽ. പി. എസ്. ഈസ്റ്റ് മാറനാട്
39223 Govt. W.L. P. S Panaveli ഗവ. ഡബ്ലു. എൽ. പി. എസ്. പനവേലി
39224 Govt. W.L. P. S Pangode ഗവ. ഡബ്ലു. എൽ. പി. എസ്. പാങ്ങോട്
39225 Govt. W.L. P. S Thevalappuram ഗവ. ഡബ്ലു. എൽ. പി. എസ്. തേവലപ്പുറം
39226 Govt. W.L. P. S Vettikkavala ഗവ. ഡബ്ലു. എൽ. പി. എസ്. വെട്ടിക്കവല
39249 Govt. L. P. S Anakkottoor ഗവ. എൽ. പി. എസ്. ആനക്കോട്ടൂർ
39250 Govt. M.T.L. P. S Chengamanadu ഗവ. എം. ടി. എൽ. പി. എസ്. ചെങ്ങമാനാട്
39251 Govt. U.P L. P. S Irumpanangadu ഗവ. യു. പി. എൽ. പി. എസ്. ഇരുമ്പനങ്ങാട്
39243 Mar Baselious Eng Medium L.P.S Pulamon മാർ ബസേലിയസ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം എൽ. പി. എസ്. പുലമൺ
39244 Mannam Memmorial Eng Medium L.P.S Padinjattinkara മന്നം മെമ്മോറിയൽ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം എൽ. പി. എസ്. പടിഞ്ഞാറ്റിൻകര
39245 St.George English Medium L.P.S Puthoor സെന്റ് ജോർജ്ജ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം എൽ. പി. എസ്. പുത്തൂർ
39246 St.Thevedorse L.P.S Madhavassery സെന്റ് തെവേദോർസ് എൽ. പി. എസ്. മാധവശ്ശേരി
39248 St.Mary`s E.M.L.P.S Kizhakkekara സെന്റ് മേരീസ് ഇ. എം. എൽ. പി. എസ്. കിഴക്കേക്കര
39260 D.V.N.S.S U.P.S Annoor ഡി. വി. എൻ. എസ്. എസ്. യു. പി. എസ്. അന്നൂർ
39261 U.P.S Chethady യു. പി. എസ്. ചേത്തടി
39262 U.P.S Kottathala യു. പി. എസ്. കോട്ടാത്തല
39263 G.V.S.U.P.S Kuzhikkalidavaka ജി. വി. എസ്. യു. പി. എസ്. കുഴിക്കലിടവക
39264 M.N.U.P.S Nedumpaikulam എം. എൻ. യു. പി. എസ്. നെടുമ്പായിക്കുളം
39265 D.V U.P.S Neduvathoor ‍‍‍‍ഡി. വി. യു. പി. എസ്. നെടുവത്തൂർ
39266 Mar Baselious U.P.S Pulamon മാർ ബസേലിയസ് യു. പി. എസ്. പുലമൺ
39267 M.T.S.S U.P.S Punalur Bathel Narikkal എം. ടി. എസ്. എസ്. യു. പി. എസ്. പുനലൂർ ബഥേൽ നരിക്കൽ
39268 U.P.S Thevalappuram യു. പി. എസ്. തേവലപ്പുറം
39252 Govt W.U.P.S Ampalappuram ഗവ. ഡബ്ളിയു. പി. എസ്. അമ്പലപ്പുറം
39254 Govt U.P.S Kokkadu ഗവ. യു. പി. എസ്. കോക്കാട്
39255 Town U.P.S Kottarakkara ഠൗൺ യു. പി. എസ്. കൊട്ടാരക്കര
39256 Govt U.P.S Melila ഗവ. യു. പി. എസ്. മേലില
39257 Govt U.P.S Padinjattinkara ഗവ. യു. പി. എസ്. പടിഞ്ഞാറ്റിൻകര
39258 Govt U.P.S Pazhayatheruvu ഗവ. യു. പി. എസ്. പഴയതെരുവ്