സഹായം Reading Problems? Click here


ഇ.എം. ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസ്. ഫോർട്ടുകൊച്ചി/അക്ഷരവൃക്ഷം/ENVIRONMENTAL POLLUTION

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ENVIRONMENTAL POLLUTION

It is really painful that our city has undergone some serious changes due to environmental pollutions during the last five years.There used to be trees on the city roads ,also there were few vehicles playing on them life was peaceful and free from environmental pollution.such a face of the city has disappeared.Now the smoke omitted by the vehicles has become a health hazard causing many respiratory diseases like asthma,bronchities etc .Also the noise pollution has greatly increased.Various factories threw poisonous smoke into the atmosphere through their chimneys.This smoke contains poisonous gases like carbondioxide these cause various breathing problems and later serious diseases.The dry and withered trees also show a serious effect of this pollution through them.Thus the city has become unfit for a healthy living.It is all due to increasing environmental pollution.This calls for immediate steps by the authorities to check the increasing rate of environmental pollution,if immediate steps are not taken in its direction,the city may soon become unsuitable for living.

അനിഷ്ക ആൻറണി
10 A ഇ.എം. ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസ്. ഫോർട്ടുകൊച്ചി
മട്ടാഞ്ചേരി ഉപജില്ല
എറണാകുളം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
ലേഖനം


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sathish.ss തീയ്യതി: 20/ 06/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - ലേഖനം