സഹായം Reading Problems? Click here

ഇക്ബാൽ എച്ച്.എസ്.എസ് പെരിങ്ങമല/അക്ഷരവൃക്ഷം/വികൃതിപ്പൂവൻ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
വികൃതിപ്പൂവൻ


വീടി൯ തൊടിയിൽ ചുറ്റിനടക്കും
വീറു തികഞൊരു പൂവൻ
വാഴത്തടയിൽ ചപ്പും ചവറും
വാരിവലിക്കും പൂവൻ
കോഴിപ്പടയുടെയരികിൽ ചെന്നാൽ
വീറു നടിക്കും പൂവൻ
നായക്കുട്ട൯ അതുവഴിവന്നാൽ
വാലിൽ കൊ‍‍ത്തും പൂവൻ
പൂച്ചക്കുട്ടയുമവിടെയണഞാൽ
പേടിപ്പിക്കും പൂവ൯
മുറ്റത്തെങാൻകാക്കയിരുന്നാൽ
കൊത്താൻ ചെല്ലും പൂവൻ
തീകത്തും പൂവും ചൂടി
തലപൊക്കീടും പൂവൻ
വികൃതിക്കിടയിൽ ഗമയിൽ തന്നെ
നീട്ടിക്കൂവും പൂവൻ

 

ആസിയ എ
IX B ഇക്ബാൽ എച്ച്.എസ്.എസ് പെരിങ്ങമല
പാലോട് ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Naseejasadath തീയ്യതി: 20/ 06/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത