സഹായം Reading Problems? Click here


ആർ സി എൽ പി എസ്സ് ഉച്ചക്കട/അക്ഷരവൃക്ഷം/പ്രകൃതി

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
പ്രകൃതി

അമ്മയാണ് പ്രകൃതി
നമ്മെ കാക്കും പ്രകൃതി
പ്രകൃതിയല്ലോ ജീവിതം
പ്രകൃതിയല്ലോ ശ്വാസം
പ്രകൃതിയല്ലോ ജീവിതത്തിനാധാരം
മനുഷ്യാ നീ നോവിച്ചിടല്ലേ
നിന്നെ കാക്കും പ്രകൃതിയെ
മണ്ണും ജലവും സംരക്ഷിച്ചീടാം
നന്മയാർന്നൊരു നാളേക്കായ്
അഹങ്കരിച്ചീടാം നൈമിഷികമാം ജീവിതത്തിൽ
 

ദേവികൃഷ്ണ കെ ജെ
IV A ആർ സി എൽ പി എസ് ഉച്ചക്കട
പാറശ്ശാല ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sheelukumards തീയ്യതി: 20/ 06/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത