സഹായം Reading Problems? Click here

ആർ സി എൽ പി എസ്സ് ഉച്ചക്കട/അക്ഷരവൃക്ഷം/തുരത്തിടാം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
തുരത്തിടാം

മഹാമാരി ആയൊരു വീരൻ
ചൈനയിൽ പുറപ്പെട്ടു
ലോകമാകെ പടർന്ന് പിടിച്ചു
മനുജനെ എടുത്ത് കളിച്ചു

മഹാമാരിയെ തളർത്തണമെങ്കിൽ
ശുചിത്വം പാലിക്കേണം
തിരക്ക് കൂടിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ
നിൽക്കല്ലെ കുട്ടരെ

ഡോക്ടർമാർ പറയും നിർദ്ദേശങ്ങൾ
അനുസരിക്കണം കൂട്ടരെ
ഒത്തൊരിമിച്ച് നമ്മൾ പ്രേത്നിച്ചാൽ
ഏതൊരു മഹാമാരിയേയും തളർത്തിടാം കൂട്ടരെ
 

ബിജിത എസ്സ്
IV A ആർ സി എൽ പി എസ്സ് ഉച്ചക്കട
പാറശ്ശാല ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Remasreekumar തീയ്യതി: 20/ 06/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത